Giúp đỡ về Add-on SwitchyOmega trên Google Chrome


(Tú Phạm) #1

Xin chào các bác!
Em xin phép hỏi về vấn đề như title.
Trước bên em có 1 anh kỹ thuật phụ trách cái này. Add-on dùng với mục đích dùng chrome tại IP của VPS.
Sử dụng port 3128. Nhưng giờ anh kỹ thuật nghỉ và cũng hủy server nên em phải tìm cách cài đặt lại.
Bác nào biết thì chỉ em với ạ, em xin cảm ơn và hậu tạ