Không cài được HTML Tidy extension trong W3TC?


(Duong) #1

Mình đã cài đầy đủ các packages như:

php-tidy
tidy
php72-php-tidy

nhưng vẫn ko kích hoạt HTML Tidy trong W3 Total Cache? Ai biết giúp mình với?


(Duong) #2

Mình đã fix đc nhé. Chỉ cần chạy lệnh “service php-fpm restart” là xong. Trên web toàn nói restart mỗi nginx, ko nhắc tới php-fpm mới ghê


(Việt Phương) #3

Ok bạn. Thường PHP Module thì bạn phải restart cả php-fpm nữa