Lỗi UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character khi cài Let's Scripts


(Chien Truong Dinh) #1

Không hiểu vì lí do gì mà e cài ssl cho tiên miền .info lại bị lỗi này.
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character u'\u1ed9' in position 270
Đã thử mua 1 con vps khác cài lại từ đầu cũng bị lỗi trên, đã tắt tiếng việt khi đánh mà vẫn bị.
Search mà cũng ko thấy giải pháp khắc phục đâu cả.
Mấy anh giúp em với ạ…?Mất cả ngày vs nó rồi :’(


(Việt Phương) #2
  1. Domain bạn là gì? Nếu lo vấn đề khi gõ thì bạn nhập trực tiếp vào lệnh đầu tiên ý
    /opt/letsencrypt/certbot-auto certonly --standalone -d hocvps.com -d *.hocvps.com
  2. Xem full log của /var/log/letsencrypt có thêm thông tin gì không