W3 Total Cache không hoạt động


(Chi) #1

Các bạn cho mình hỏi.

Sau khi theo hướng dẫn https://hocvps.com/memcached-centos/ để cài memcached. Nhưng khi sử dụng plugin W3 Total Cache thì gặp lỗi, mình có thử xóa đi cài lại memcached nhưng cũng không có thay đổi. Mong được giúp đỡ.

The following memcached servers are not responding or not running:

Database Cache: 127.0.0.1:11211.
Object Cache: 127.0.0.1:11211.
Page Cache: 127.0.0.1:11211.
This message will automatically disappear once the issue is resolved.


(Chi) #2

Mình sử dụng hocvps script cũng đã mở cổng 11211 theo lệnh sau nhưng cũng không được.

# firewall-cmd --zone=public --add-port=11211/tcp
# firewall-cmd --zone=public --add-port=11211/tcp --permanent

(duy) #3

không cần mở port đâu bạn


(Chi) #4

Bạn có cách khắc phục lỗi này không bạn? Mình thử cài lại memcached nhưng vẫn không hoạt động


(Việt Phương) #5

Memcached của bạn có đang chạy không? Systemctl status memcached
Và bạn cài Memcached PHP Module chưa?


(Chi) #6

Mình cài hết rồi bạn, cũng cho lệnh chạy luôn, nhưng hình như nó không chịu chạy. Cho mình hỏi thêm là cài mặc định hocvps script cho vps với wordpress luôn thì dùng firewall hay iptables bạn


(Việt Phương) #7

Thế memcached status của bạn như thế nào (trạng thái trên VPS ý)
Và HocVPS với CentOS 7 là FirewallD còn CentOS 6 là Iptables nhé