Nhờ các bác chỉ giúp cách xóa file trong vps linux


(cantay) #1

Xin chào !
Mình có cài 1 sever mail in box ( vps linux 14.04)

=> mình dùng đc vài ngày là bị đầy boxmail (_ko thể nhận và tạo mail mới )

=> bác nào có thể bày cách mình xóa tự động boxmail ko ạ !
Mình cảm ơn


(Pao Pevil) #2

Nghiên cứu thêm tại đây bác: https://discourse.mailinabox.email/t/storage-space-decreasing/2525