Lỗi sign in user & pass khi đăng nhập website (authentication required)


(Lam Nguyen) #1

Cho mình hỏi? Mình đang xài theme knowhow giống trang https://hocvps.com/. Mình xài host của https://www.vultr.com/. Không biết sao 1 tuần nay website mình khi đăng nhập lại báo bảng thông báo Sign in (authentication required) phải đăng nhập username & password khi click vào trang hay bài post bất kỳ nào? nhờ ACE hướng dẫn khắc phục lỗi này dùm. Thanks nhiều.

1.) Lỗi truy cập từ firefox:

file%20truy%20cap%20tu%20firefox

2.) Lỗi truy cập từ Google Chorme

file%20truy%20cap%20tu%20google%20chorme


(Việt Phương) #2

Bạn kiểm tra lại có cài plugin đăng nhập gì không
Đồng thời post mình nội dung Nginx Conf cấu hình domain của bạn