SSL cho nodejs, máy chủ nginx


(Vũ Đình Đông) #1

Chào mọi người!
Mình đang cấu hình SSL cho nodejs, máy chủ là nginx, bời vì mò mẫm nễn cũng chưa hiểu rõ lắm.
Mình tìm hiểu thì có người cấu hình trong file conf nằm trong ngix, nhưng lại có người cấu hình trực tiếp trong code của nodejs. thì 2 cái này khác nhau như thế nào ạ. thanks all!


(Việt Phương) #2

Cụ thể với NodeJS thì mình không rõ
Nhưng hầu hết các source code mình từng làm việc thì xử lý webserver đầu tiên, tức Nginx
Xong có vấn đề gì thì xử lý tiếp ở source code, tức nodejs trong trường hợp của bạn


(Vũ Đình Đông) #3

Mình xử lý mãi trên nginx không được, và tìm kiếm thấy có hướng dẫn thế này


lúc đầu cũng không nghĩ là xử lý trong nodejs, nhưng tìm thấy cái đó nên không biết do mình cấu hình nginx không được hay do trong code của mình


(Việt Phương) #4

Bạn xử lý xong Nginx thì kết quả như thế nào. Cho mình cấu hình Nginx Conf của bạn
Đồng thời nginx -t của bạn


(Vũ Đình Đông) #5

đây bạn ơi, xem giúp mình với
(Việt Phương) #6

Oh sorry bạn. Nginx làm Reserver Proxy cho NodeJS đúng không? Nếu thế thì bạn vẫn cần cấu hình của NodeJS


(Vũ Đình Đông) #7

thế ạ, thế mình chỉ cần cấu hình thêm trong nodejs ạ, vậy cấu hình nginx như trên đã được chưa bạn