Stick header tải ứng dụng di động khi vào bằng di động


(Huy Nguyễn) #1

Mình đang muốn làm 1 stick header kiểu mời tải app khi vào bằng di động như mp3.zing.vn
Ảnh đính kèm.

Bạn nào biết làm kiểu này giúp mình với.
Cảm ơn nhiều !


(Pao Pevil) #2

Bạn có thể tham khảo ở đây: https://developer.apple.com/library/content/documentation/AppleApplications/Reference/SafariWebContent/PromotingAppswithAppBanners/PromotingAppswithAppBanners.html

Tạm dịch cách thực hiện là bạn thêm một dòng vào Front-end trên website của bạn với nội dụng:

<meta name="apple-itunes-app" content="app-id=myAppStoreID, affiliate-data=myAffiliateData, app-argument=myURL">

Bạn chú ý: myAppStoreID, myAffiliateData, myURL ở trong đoạn code trên để chỉnh sửa cho phù hợp. Chèn vào trên thẻ </head> nhé.


(Huy Nguyễn) #3

Cảm ơn bạn.
Vậy nếu trên andoird thì thế nào bạn?


(Pao Pevil) #4

Bạn nghiên cứu thêm tại đây: https://blog.branch.io/how-to-setup-an-ios-and-android-smart-app-banner-with-deep-linking-and-download-tracking/ Có khá nhiều cách để bạn thực hiện nhé, nhưng thực hiện trên Android thì hơi khó chút, bạn dùng plugin jQuery cho dễ, hoặc chèn Javascript.

Hoặc tham khảo tại Google Dev: https://developers.google.com/web/updates/2015/03/increasing-engagement-with-app-install-banners-in-chrome-for-android#native Đại khái Google kêu chèn code sau vào:

"prefer_related_applications": true,
"related_applications": [
  {
    "platform": "play",
    "id": "com.google.samples.apps.iosched"
  }
],

Code trên chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ của Google nữa nhé!


(Huy Nguyễn) #5

Code này chèn vào đâu bạn ?


(Pao Pevil) #6

Chèn vào Front-end của web. Tùy mã nguồn web của bạn. Nếu dùng Wordpress, bạn vào themes của bạn, chèn vào header.php. Chèn vào bạn phải đổi giá trị cho phù hợp, bạn làm theo những trang web trên là được nhé!