Vấn đề cài chung Wordpress với Discourse


(Pao Pevil) #1

Hiện tại em cài Wordpress + LEMP trên Vultr, đã chạy êm. Rồi em cài Discourse chung VPS trên Vultr. Nhưng xảy ra lỗi port 80. Vì Wordpress đã dùng port 80 (mặc định) và port 443 cho SSL. Vậy làm sao để em cài Discourse chung được Wordpress, em nên đổi port Wordpress hay Discourse? Và đổi port thế nào trong cấu hình Nginx?


(Việt Phương) #2

Bạn cấu hình Nginx là Reserve Proxy cho Discourse nhé
Nginx Reserve Proxy for Discourse
https://www.google.com.vn/search?ei=u_rGWpTXBsj68QXv357QAw&q=Nginx+Reserve+Proxy+for++Discourse&oq=Nginx+Reserve+Proxy+for++Discourse&gs_l=psy-ab.3...1418.3592.0.3810.5.5.0.0.0.0.133.538.2j3.5.0…0…1c.1.64.psy-ab…1.0.0…0.kg1lmwaBXSI