Reponsive video youtube trên website


(vu long) #1

Hi mọi người,
Cho em hỏi các anh chị có biết plugin nào giúp responsive video youtube trên wordpress không ạ (Do e chèn playlist vào web xem trên đt nó k có responsive được) Giới thiệu e với.

E cảm ơn !!


(Pao Pevil) #2

Bạn dùng thử: https://vi.wordpress.org/plugins/advanced-responsive-video-embedder/

Mình từng sử dụng, cũng khá hay, hỗ trợ nhiều host video, Youtube, Vimeo,… nhưng giờ mình không dùng nữa, tại theme mình hỗ trợ sẵn rồi!