VPS Maintenance: Bạn sẽ làm gì để giảm thiệt hại?


(M.Man) #1

Bên Vultr lâu lâu bảo trì, thời gian này anh / chị / em sẽ làm gì nhỉ ?

New Jersey Scheduled Maintenance - 2018-03-14
03/09/18 6:58 pm UTC

03/09/18 6:58 pm UTC
Event Type: Network Upgrade
Start Time: 2018-03-14 09:00:00 UTC
End Time: 2018-03-14 11:00:00 UTC

Event Summary: The New Jersey network will be upgraded to provide network enhancements as part of ongoing efforts to provide excellent service and maintain an ideal hosting environment. A device reload may be necessary and some customers may experience brief periods of latency or packetloss while routes are updated across the redundant topology.

Cách của mình, luôn luôn resync qua VPS dự phòng, đến ngày đó vào sửa IP cho domain, sau đó resynce (tay) ngược trở lại, :slight_smile:

Ok, i’m fine .


(Thành) #2

Mình toàm kệ nó :))


(M.Man) #3

@hdthanhxuan bác có thấy bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng không ? Vì site mình traffic không lớn nên mình không rõ lắm. Mời người anh em tiếp theo chia sẻ tiếp :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:


(Việt Phương) #4

Mình cũng kệ nó thật. Vì có kèm cả CDN và thời gian bảo trì không lâu

Còn trường hợp bạn là cái VPS dự phòng luôn song hành cùng VPS chính nhỉ? Thế tốn gấp đôi à :-?


(M.Man) #5

@phuonghv ừ nhỉ, nếu cài kèm thêm CDN thì không phải resynce qua lại tốn time mà buồn ngủ kèm theo thì có mà toi CSDL.
VPS mini cấu hình thấp thì phải chấp nhận cách này, vì lên được DEdicate server thì không cần phải lăng tăng, bên nhà cung cấp sẽ lo vụ này, mình đã hỏi vultr, chế độ loadbalacne gì đấy.
Mình resynce qua VPS storage + CDN chắc ổn về tốc độ kết nối,
Chi phí VPS storage cũng không nhiều lắm @phuonghv :star_struck:


(Việt Phương) #6

Bạn dùng cả private network thì resync vừa nhanh vừa không tốn băng thông