Lỗi tự động cập nhật bản mới


(Viet) #1

Tình hình là site của e không tự cập nhật được bản mới, nó thông báo lỗi này ạ. Bác nào giúp em với.

Warning: copy(/home/hocpianoonline.com/public_html/wp-admin/includes/update-core.php): failed to open stream: Permission denied in /home/hocpianoonline.com/public_html/wp-admin/includes/class-wp-filesystem-direct.php on line 243
Không thể tiến hành nâng cấp do một số tập tin không sao chép được. Việc này thường xảy ra khi tập tin được phân quyền không đúng.: wp-admin/includes/update-core.php

Cài đặt không thành công


(duy) #2

bạn xem quyền đã được phân đúng chưa


(Viet) #3

Xem ở đâu hả bạn. Mình mù tịt về cái này , chỉ biết dùng thôi :frowning:


(Việt Phương) #4

ls -al đường dẫn thư mục
Các thư mục cần được quản lý bởi webserver, tức nginx:nginx hoặc apache:apache
Nếu bạn dùng hocvps thì dùng menu 14 phân quyền webserver
VPSSim cũng có menu đó