[ Giúp đỡ ] Không truy cập được vào các trang quản trị khi cài hocvps


(hoangdh) #1

Sau khi e cài xong hocvps script. Khi truy cập vào các quản trị như admin hoặc phpmyadmin, … thì n báo như vậy


(Việt Phương) #2
  1. Bạn cài trên VPS nhà cung cấp gì, hệ điều hành gì
  2. Cho mình nội dung của /etc/nginx/conf.d/hoangdh.em.conf

(hoangdh) #3

Sau khi mở port thì e vào được rồi ạ. E dùng vps google