Lỗi của vps Hosthatch


(Dat PT) #1

Mình đang dùng vps của bên Hosthatch. mà nay mình tắt vps đi rồi bật lại mà mãi không được sever cứ báo Stopped


(Việt Phương) #2

Có thông báo cụ thể gì hơn không bạn. Hoặc bạn liên hệ support ticket xem. Chứ thông báo thế chung chung quá