Xem ip khách vào web


(iceball) #1

Ae cho hỏi trên HH , mình muốn xem ip của nguồn những visit vào web mình trong ngày thì xem ở đâu nhỉ ?


(duy) #2

trên HH

là sao bạn, trên đâu?


(iceball) #3

hawk host bạn