[Hỗ trợ]Mở port 21 FTP trên sentora - centos 7.4


(Tan) #1

Chào mọi người, em setup xong con vps trên Digital Ocean với centos 7.4 x64 và cài sentora. Sau khi cài đặt thành công và vào sentora bình thường nhưng kiểm tra service sentora thì như trong hình. Port 21 FTP bị closed.

Mong anh em hỗ trợ mở port giúp. Xin đa tạ!


(Việt Phương) #2

Sentora không có thiết lập firewall riêng mà sử dụng firewall của hệ thống
Trên CentOs 7 thì chỉ có iptables hoặc firewalld thôi. Bạn mở bên iptables xem
https://hocvps.com/iptables/


(Tan) #3

em dùng cmd như sao:
iptables -I INPUT -p tcp -m tcp --dport 21 -j ACCEPT
iptables-save | sudo tee /etc/sysconfig/iptables

Nó vẫn chưa mở, thật sự em newbie mong mọi người giúp đỡ ạ.


(Việt Phương) #4

Bạn kiểm tra rule iptables qua iptables -L -n
Ngoài ra kiểm tra firewalld nữa, vì CentOS 7 có firewalld
Chứ mình cũng k xài Sentora và Cent 7


(duy) #5

theo như cái hình thì nó báo dịch vụ ftp ko chạy chứ ko phải firewall đóng port 21

vào ssh tìm xem dịch vụ đó running chưa, run ở IP nào

yum -y install net-tools; netstat -lntup|grep 21


(Tan) #6

bạn xem giúp mình


(Tan) #7

mình kiểm tra rồi nó ra như trong hình


(duy) #8

dịch vụ FTP có chạy đâu, port 21 ko running kìa

root@duy [~]# netstat -lntup|grep 21

tcp    0   0 0.0.0.0:21         0.0.0.0:*          LISTEN   4096/pure-ftpd (SER

(Tan) #10

nếu được anh hỗ trợ giúp em, anh cho xin nick fb hay skype nha. em cám ơn nhiều ạ


(Minh Hien Solutions) #11

Sentora hiện đang lỗi và chưa có cách khắc phục, cái lỗi này đăng rất nhiều trên diễn đàn chính sentora,org


(Tran Duc - skype : ducapps) #12

Sentora thì cứ ubuntu 14 mà chiến, chứ centos hay lỗi