Lỗi không vào được domain.com


(thang) #1

E cài hocvps script trên VPS của em , lúc cài port cho vps , e nhập đại là port 2017
E có trỏ domain của e qua cloudflare , rồi từ cloudflare trỏ về IP VPS
Nhưng Vào domain.com nó báo lỗi thế này
Ảnh : https://prnt.sc/hhytyu
Vào domain.com:port , nó cũng báo lỗi như thế
Các anh xem giúp em với
Em xin cảm ơn


(duy) #2

kiểm tra IP vps của bạn có block port đó ko

http://ping.eu/port-chk/


(thang) #3

nó open bạn ơi


(Việt Phương) #4

Có thể kết nối từ Cloudfare đến VPS bạn không tốt
Bạn kiểm tra truy cập qua IP thì hiện thông báo gì?