Site bị hack FULL CPU do mysql


(hoang) #1

Site bị hack
chào mọi người
hôm qua mình code dư mất 1 dấu ";"
cái ở trang chủ nó bị lỗi hiện ra câu "SELECT * FROM MYDATA.TABLE_HUYENTHOAI"
xong cái nay mình xóa dấu ; thì chạy bình thường
nhưng dc 15p thì max % cpu do mysql (bình thường CPU của mình tầm 5% thôi)

MÌnh đã test để kết luận là bị hack
th1 : đổi tên database + user -> hết bị lên CPU -> cái tầm 2h sau lại bị lại
th2 : tắt tên miền -> không bị nữa -> mở lại lại bị
th3 : tắt file index -> không bị nữa -> mở lại lại bị

cái giờ mình dùng phương pháp tạm thời là restart mysql thì lại bt nhưng dc 1 xíu nó lại lên

mình dùng VPS linux, hocvps (chỉ mỗi hocvps không thêm gì) , PHP codeigniter

bạn nào biết giúp mình với.
chân thành cám ơn