Không kết nối được ssh vào vps trên digitalocean


(Nguyen Van ) #1

Chào các bạn mình không hiểu sao khi sử dụng máy tính thì ko thể kế nối tới vps mà khi sử dụng 4g thì lại kết nối được . kể cả tạo vps mới trên digitalocean


(duy) #2

có thể Ip modem đã bị block bởi vps, bạn thử tắt mở modem để có ip khác và vào lại thử vps


(Việt Phương) #3

Kể cả bạn tạo 1 VPS C mới tinh trên DO nhưng không thể kết nối tới VPS đó? Còn khi bạn đổi sang kết nối 4G qua pc thì lại kết nối đc VPS C đó?
Bạn xem rule firewall có block ip mạng không