Hỏi về hosting Hawk Host


(iceball) #1

Ae cho hỏi mỗi lần mình tạo subdomain là nó tự sinh 1 folder riêng như trong hình .
Mà mình xóa thằng subdomain đi rồi nhưng cái folder bôi đỏ vẫn còn mà ko thấy mất đi , giờ phải làm sao để xóa nó ?
Và cái folder muabangame nó có lúc mình khởi tạo host mình chọn refer đến domain của mình , giờ cũng ko xóa đc thằng đó , code mình thì giờ nó chạy hết vào public_html rồi , giờ làm sao để xóa folder đó đi


(duy) #2

chọn folder đó, có tùy chọn delete xóa nó đi đó bạn


(iceball) #3

folder ngang cấp với public_html kìa , folder trong thằng public thì xóa đc