Help CPU vps window trên vultr luôn 100%


(hoàng) #1

:frowning: mình cài win 7 lên vultr mà nó toàn full cpu 100% mình chơi mới cài cốc cốc chưa cài cái gì cả
đã tắt tường lửa ,tự động upload win


(Việt Phương) #2

Tự động update Win thì một đông package đang update rồi
Bạn kiểm tra Task Manager xem vì sao. Giao diện task manager dễ nhìn mà, biết services nào dùng bao nhiêu


(Tran Duc - skype : ducapps) #3

Nếu tắt tự động cập nhật mà vẫn lỗi bạn xem lại bộ cài iso, khả năng cao dính virus