Cách nào kiểm tra dung lượng file trên vps?


(Trần Ngọc Châu) #1

MÌnh cài hocvps nhưng dung lượng ăn hết 1/3 dung lượng vps có cách nào kiểm tra để xóa không nhỉ trong khi code chỉ có 500mb


(Việt Phương) #2

https://hocvps.com/cach-tim-file-thu-muc-lon-nhat-tren-linux-unix-bsd/
Đây bạn nhé. Nhưng thường thư mục hệ thống thì không xóa được đâu.