Giúp mình đăng ký và cài đặt chứng chỉ SSL


(Lam Nguyen) #1

Mình hiện đang sử dụng Hosting https://my.vultr.com, hướng dẫn giúp mình cách đăng ký và cài đặt chứng chỉ SSL để chạy web với //https:
Thanks.


(duy) #2

bạn xài cloudfalre cũng có ssl miễn phí, hoặc cài let’s encrypt để xin chứng chỉ, pm skype nếu cần :relaxed:


(Việt Phương) #3

Bạn tham khảo nếu bạn sử dụng Nginx
Miễn phí :https://hocvps.com/cai-dat-lets-encrypt/
Thu phí : https://hocvps.com/cai-dat-chung-chi-ssl/

Ngoài ra bạn có thể dùng Cloudfare SSL