Giúp mình khắc phục lỗi không cập nhật


(Lam Nguyen) #1

Nhờ AC giúp mình khắc phục lỗi không cho cập nhật Appearance / Edit. Mình đang dùng Hosting của cloud.digitalocean.com.

Thanks.


(Việt Phương) #2

Hiện webserver đang không có quyền chỉnh sửa file đó. Bạn chmod quyền chỉnh sửa cho file đó đi, hoặc không biết file nào thì cả thư mục source