Bạn cho mình hỏi về theme và các plugins mà hocvps đang dùng


(Lam Nguyen) #1

Bạn ơi, mình rất thích cái theme bạn đang dùng để làm trang hocvps, mình dủng đang dùng theme KnowHow này, nhưng trang Home không giống trang hocvps, làm sao để trang home show dạng bloglist giống hoc vps, nếu không ngại thì bạn có thể cho mình biết : sửa code hay các plugins cần thiết để bạn dựng lên trang home bolglist này được không? Thanks…


(Việt Phương) #2

Vân đề cụ thể này thì không chi tiết được rồi bạn :slight_smile: Theme đúng là KnowHow. Còn đâu các tính năng về comment và trình bày là tự code và tùy biến