Xin giúp đỡ về port, forward port trên Centos 7


(Tuấn) #1

Em có sử dụng 1 máy Centos 7 đề cài đặt cái vtiger IP 192.168.1.234, chạy local tốt.
Em có fw port trên modem, test thử khi gõ IP tĩnh của nhà mạng thì trên trình duyệt thì nó fw về IP local 192.168.1.234 rồi không hiện ra gì cả.
Kiểm tra trong Centos:
target prot opt source destination
ACCEPT tcp – 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:80 ctstate NEW
ACCEPT tcp – 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:22 ctstate NEW
ACCEPT tcp – 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:80 ctstate NEW
ACCEPT tcp – 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 tcp dpt:8080 ctstate NEW
ACCEPT all – 0.0.0.0/0 0.0.0.0/0 ctstate NEW mark match 0x64
Anh em nào rành về cái này xin chỉ giúp, tks !


(duy) #2

bạn kiểm tra từ bên ngoài vào, bằng trang web check nào đó
http://ping.eu/port-chk/

PM skype để nhận HD :smiley: