Không vào được phpmyadmin ( lỗi 403 )


(Luong Nguyen Ngoc) #1

Mình để port mặc định 2313. Nhưng truy cập thì báo lỗi 403. Bác nào biết giúp với, giờ không vào mà restore database được.

Tks các bác!


(Việt Phương) #2

Toàn bộ các tool của hệ thống HocVPS à bạn? Bạn check php-fpm, nginx có bình thường không?


(Luong Nguyen Ngoc) #3

Mình dùng Hocvps Script. Check như thế nào bạn bảo giúp mình với. Mình không rành mấy cái này.


(Việt Phương) #4

service nginx status
nginx -t
service php-fpm status


(TIEN TRI) #5

mình bị tương tự, kiem tra thi ok het.

Vẫn không vào dc. vẫn lỗi 403.
Nhờ bạn chỉ giùm.


(Việt Phương) #6

Anh bị sau khi cài SSL ? Thế anh post nội dung của file nginx domain đã thiết lập SSL nhé


(Kindy) #7

Mình cũng bị. đang đau đầu nè


(Việt Phương) #8

Bạn cung cấp nội dung như trên nhé