Cách tạo sub domain trên VPS của Vultr?


(Anh Nhat) #1

Mình vừa đăng ký 1 vps của Vultr và cài đặt xong website tuy nhiên bây h mình muốn add thêm 1 số subdomain cho tên miền này chạy chung trên VPS này thì phải làm ntn ạ?
Mình đang dùng Hocvps scrip những ko thấy có chức năng này mong mọi người giúp đỡ.


(Luân Trần) #2

Bạn nhập menu hocvps rồi chọn chức năng Thêm website, nhập vào subdomain đó. Tương tự như khi add domain


(Hai Vu) #3

cho em hỏi ké là ví dụ tạo subdomain trên hocvps nhưng trỏ về một thư mục trong domain chính thì làm sao nhỉ?


(Luân Trần) #4

Bạn chỉnh lại thư mục trong file cấu hình subdomain ở /etc/nginx/conf.d/ là xong.


(Hanh Phan) #5

Mình cũng đăng ký vps của Vultr và cài đặt xong website. Giờ mình muốn add thêm subdomain nhưng khi chọn chức năng Thêm website thì làm sao để subdomain vừa tạo trỏ tới folder của subdomain vừa tạo.
Như thêm domain thì trỏ về IP của VPS, nhưng subdomain thì trỏ như thế nào vậy bạn.


(Luân Trần) #6

Bạn add subdomain như add domain. Sau đó có folder riêng dành cho subdomain, bạn tạo record A subdomain trỏ đến IP là xong.


(sonvudav) #7

Em dùng hocvps script cũng add thêm subdomain mới và record A subdomain về IP rồi nhưng khi truy cập thử nó báo lỗi

The requested resource could not be loaded. libcurl returned the error:
Couldn’t resolve host ‘abcd.domain.com

Em đã làm sai ở chỗ nào ạ anh giúp em với.

Cảm ơn anh


(Việt Phương) #8
  1. Chính xác domain/subdomain bạn là gì
  2. nginx -t và systemctl status nginx của bạn ra kết quả gì