WILD WEST DOMAINS, LLC là tên miền nào vậy mọi người?


(Bùi Huy Trần) #1

Mình có mua một tên miền! Nhưng lâu rồi mình không nhớ là nó nằm ở đâu!
Kiểm tra whois thì thấy hiện lên mà mua ở WILD WEST DOMAINS, LLC
Không biết tên miền của WILD WEST DOMAINS, LLC là gì?


(duy) #2

https://www.wildwestdomains.com