Không phân giải được DNS tên miền mua tại namcheap.com


(Nguyễn Minh) #1

Mình dùng mạng fpt để DNS mặc định không thể nào truy cập được.

Đổi DNS google thì vào bình thường, có phải nhà mạng FPT chặn kết nối tới tên miền ở NameCheap không ?

đã thử DNS domain : Cloudflare, Namecheap, Pavietnam

tên miền của mình : http://hanapham.us

Các bạn có cách nào khắc phục hướng dẫn mình với.


(duy) #2
hanapham.us.	NS	300	ns1.digipowerdns.com.
hanapham.us.	NS	300	ns2.digipowerdns.com.
hanapham.us.	NS	300	ns3.digipowerdns.com.
hanapham.us.	NS	300	ns4.digipowerdns.com.
hanapham.us.	A	300	163.44.193.20

Ra rồi mà bạn, bạn đổi DNS của 8.8.8.8 dùng xem


(Nguyễn Minh) #3

mình thì biết đổi là dùng được, nhưng những người bình thường ít rành tin học sao họ truy cập được website của mình ?!

Đặc biệt những người dùng mạng FPT


(duy) #4

cái này 24h DNS toàn thế giới mới cập nhật nha bạn