Giúp đở về thẻ og:image khi share trên facebook xin hậu tạ


(khanhtran) #1

Chào các anh chị trong diễn đàn, tình hình là e muốn làm một cái web html đơn giản, trong thử mục gốc chứa 1 thư mục hình ảnh, giờ khi đăng link trang chủ lên facebook, ví dụ tenmien.com thì nó lấy random hình ảnh thumnail trong thư mục đó để hiển thị lên facebook. anh chị nào giúp được e xin hậu tạ ạ.

Web của e chỉ có file index.html và 1 thư mục image.

code file index như này ạ .


(Mai Bui) #2

html, js thì không thể lấy random 1 ảnh đưa vào thẻ meta nhé.
PHP, APS, ASP Net thì làm được


(khanhtran) #3

Cảm ơn bạn nhìu nhé, mình tạo file php rồi mah ko biết code như thế nào, bạn có thể code giúp mình 1 đoạn được ko bạn, khi mình đăng link lên facebook nó random tự đỗi ý bạn


(Mai Bui) #4
<?php $images = glob("gallery/*"); sort($images); if (count($images) > 0) { // make sure at least one image exists $randomImageIndex = rand(0, count($images)-1); $img = $images[$randomImageIndex]; // random image echo " "; } else { // possibly display a placeholder image } ?>

(Mai Bui) #5
``<?php 
$images = glob("gallery/*");
sort($images);

if (count($images) > 0) { // make sure at least one image exists
$randomImageIndex = rand(0, count($images)-1);
$img = $images[$randomImageIndex]; // random image
echo " ";

} else {
    // possibly display a placeholder image
}

?>


(Mai Bui) #6


(Mai Bui) #7

Code chen vào thẻ meta:

<?php $images = glob("gallery/*"); sort($images); if (count($images) > 0) { // make sure at least one image exists $randomImageIndex = rand(0, count($images)-1); $img = $images[$randomImageIndex]; // random image echo ''; } else { // possibly display a placeholder image } ?>

(Mai Bui) #8


(khanhtran) #9

$images = glob(“gallery/*”); là tên thư mục chứa ảnh đó hả bạn.


(Mai Bui) #10

Hình như thế. Chạy thử code là biết ngay ý mà . :dancer:


(khanhtran) #11

Mình chạy rồi bạn ơi, khi debug https://developers.facebook.com/tools/debug thì nó đỗi
còn khi dán link lên facebook nó vẫn ko đỗi bạn ơi


(Mai Bui) #12

Thì đúng rồi. Mỗi lần debug thì load mới. Còn dán vào fb link thì nó lấy cái debug mới nhất.


(Mai Bui) #13

Gợi ý là thêm id ngẫu nhiên vào link, để lấy img ngẫu nhiên khi debug.


(khanhtran) #14

Nhưng có web nó random đỗi đó bạn ơi
Bạn thử dán link này vào comment
emojiam.com , bạn dán nhiu lần nó đỗi bấy nhiu đó bạn ơi


(khanhtran) #15

help bạn nào giúp mình với ạ