Xin hỏi muốn làm forum kiểu như vậy thì sao


(loi) #1

luân ơi cho minh hỏi dùm plugin gì tạo forum như bạn được vậy.
mong bạn chia sẽ. thanks bạn


(Việt Phương) #2

Hoidap dùng discourse để làm forum bạn à. WP có plugin BBPress để làm forum thì phải