Chuyển tên miền non www về www


(Nguyen Vu Hoang) #1

mình có tạo file .htaccess trong thư mục /public_html/ của Web Wordpress để redirect non www về www nhưng không có hoạt động.

vd: mình gõ www.hathado.com thì vào được, còn gõ hathado.com thì bị lỗi

Không thể truy cập trang web này

Không thể tìm thấy địa chỉ DNS của máy chủ của domain.com.
Thử chạy Chẩn đoán mạng của Windows.
DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN

làm thế nào để redirect từ non www về www? mình hiện đang dùng Linode vps


(duy) #2

DNS có nghĩa lả bạn chưa trỏ tên miền đúng đó bạn, thử png cái nonwww xem có ra IP đúng ko


(Nguyen Vu Hoang) #3

giờ thì nó lại trỏ được rồi. vậy là mất cả tiếng nó mới từ từ hiểu .htaccess . nó cần thời gian để có hiệu lực hả duy?