Thay đổi logo mã nguồn Discourse


(ho minh) #1

Chảo cả nhà ! tình hình là mới cài xong cái web dùng mã nguôn Discourse như site http://hoidap.hocvps.com
mà chưa biết thay logo ở đâu, có mục https://daphoi.com/wizard/steps/logos
Mà upload logo ko được
có bạn nào biết địa chỉ file https://daphoi.com/images/d-logo-sketch.png ở đâu trên vps ko
Thank !


(Việt Phương) #2

Trong thư mục web, /public/images/


(ho minh) #3

/var/lib/docker/aufs/diff/b8200da71a28e0d8e07081115d4bb28fd360e6af58f316e963b5c43f35526944/var/www/discourse/public/images

em tìm mãi mới thấy :smiley: cảm ơn bác https://daphoi.com/