Xin hướng dẫn tạo FTP User cho từng domain


(Ngọc Linh) #1

Em đang sử dụng VPS của VULTR - CentOS 6 x 64 - Web Server: HOCVPS

Em muốn tạo tài khoản FTP riêng cho từng domain, để nhiều người có thể cùng quản lý, mà không gây ảnh hưởng tới người khác. Em thấy VPSSIM bản 2.2.0 có chức năng này. Nhưng lỡ chót “yêu” HOCVPS rồi, nên muốn “níu kéo”.

Xin các tiền bối giúp đỡ dùm ạ. Em xin cảm ơn và hậu tạ !


(Việt Phương) #2

Cách 1. Bạn cài đặt FTP Server rồi tạo user, giới hạn theo từng thư mục của website để họ đăng nhập
Cách 2 Bạn sử dụng extplorer. Gỡ cái chặn truy cập HocVPS đi. Tạo user thì truy cập extplorer bằng admin rồi tạo user trong menu extplorer, giới hạn theo từng thư mục của website.


#3

xin hướng dẫn gỡ chặn truy cập hocvps để tạo acc extplorer vs bác


(Việt Phương) #4

Bạn bỏ phần bảo vệ thư mục trong Nginx Conf của domain chính cài hocvps nhé
https://hocvps.com/bao-ve-thu-muc-trong-nginx/


(Truong Lam) #5

Cho em hỏi làm sao để bỏ phần bảo vệ này vậy ạ?


(Việt Phương) #6

Như comment trên bạn nhé