Giúp gửi mail từ VPS (đã config dkim,spf...) đến gmail không bị vào spam


(Duy Ngọc) #1

Tình hình là em dùng VPS để làm mail Server.
Em đã config đầy đủ dkim, spf, rDNS…
tuy nhiên gửi mail sang gmail thì vẫn bị chui vào spambox.
tìm hiểu ra thì biết là tại IP của VPS nằm trong dải IP spam (blacklist), IP VN toàn vậy.

Chủ yếu mail server đùng dể gửi mail nội bộ, thỉnh thoảng mới gửi sang gmail.
Vậy cho em hỏi có cách nào để khi gửi ra ngoài không bị rơi vào spambox không?
ví dụ như chuyển tiếp qua 1 sv thứ 3 chẳng hạn…


(duy) #2

bạn thử cách này xem, gửi thông qua 1 sock proxy có IP US sạch, còn nhận mail thì tại IP gốc của mail server


#3

Trong gmail nó có cài đặt thêm email domain đó bác


(dao tran) #4

bạn liên hệ Skype mình http://bit.ly/2QiwEA3
mình chỉ cho cái này