GoogleVideo.com


(PNT) #1

chào mọi người, em xem nhiều phim thấy nó được lưu ở domain sau :

https://r3—sn-npoeen7k.googlevideo.com/videoplayback?id=65cfaf15e77a789a&itag=59&source=webdrive&requiressl=yes&ttl=transient&pl=22&ei=uSLZWMuUIM7tqwWA1KjQAQ&mime=video/mp4&…

cái domain subdomain https://r3—sn-npoeen7k.googlevideo.com này là người ta thuê để upload film lên đây hay sao vậy? xem online tại thời điểm đó thì đc, một thời gian sau xem lại link này nó die.

Làm sao để để thuê hosting chứa như họ vậy ACE?


(duy) #2

người ta up phim lên google drive rồi link qua đó bạn, cái link ấy là link được tạo mỗi lần có người xem, xem xong nó xóa đi cho link khác đến file trên google drive


(PNT) #3

Cám ơn anh Duy