Thêm link iso win 7 vào vultr bị lỗi


(henrybe) #1

Em tải file iso lên dropbox rồi dùng link đó thêm vào vultr cứ bị lỗi. Các bác giúp em với à


(duy) #2

phải xài link direct ấy bạn, thông thường nên tạo vps win sau đó up file lên tạo vps mới rùi xóa vps win đi


(Việt Phương) #3

Có thể Vultr không nhận direct link từ dropbox. Giống như Vultr cũng không nhận GG Drive
Bạn có thể tạo 1 VPS CentOS bình thường, up ISO lên rồi get direct link dùng import vào Vultr ISO


(Minh Hưng) #4

ib Minh Hưng share link cho :slight_smile:


(vu tuấn phong) #5

mình cũng bị như bạn này và mình lại không biết sài centos bạn có thể giúp mình được không?thanks bạn!


(Việt Phương) #6

Bạn dùng link từ HocVPS import thẳng vào Vultr là được mà