URL chứa ký tự có dấu không hoạt động


(Kendy) #1

VPS mình chạy nginx nhưng link url có dấu là nó mở được
Ví dụ: link ảnh: http://abc.com/ảnh_của_tớ.jpg nó không load được hình.

Fix như thế nào vậy ạ


(Việt Phương) #2

File gốc mình là ảnh_bạn.jpg
Mình up lên public_html vẫn chạy bình thường mà nhỉ
ảnh_bạn.png
Tất nhiên link khi paste sẽ khác với link hiển thị trên trình duyệt do đặc tính link có dấu
%E1%BA%A3nh_b%E1%BA%A1n tương đương ảnh_bạn


#3

mình cũng bị, nhưng chỉ trên Safari, các trình duyệt khác vẫn ok, bó tay!


(Ngan Son) #4

Thử dung Plugin Vietnamese Permalink này xem bạn nhé.