Lỗi 500 Internal Server Error Nginx-VPSSIM


(vuonggemini) #1

Mình sài Vpssim. Trước site vào bình thường. Sau khi update VPSSIm thì truy cập admin của wordpress lỗi 500 luôn. Vào site bình thường. Các site khác vẫn truy cập bình thường.
Ai giúp mình với


(duy) #2

bật show lỗi trong php.ini để xem là lỗi gì ấy bạn, 500 ko ko thì sysadmin ko biết giải quyết đâu


(vuonggemini) #3

bật kiểu gì bạn?


(Bò Cạp Đen) #4

Sau khi update bạn vào Tien ich - Addons (số 25) --> Chọn tiếp Restart Service (số 21) --> Rồi chọn Restart Nginx (số 2) là được
Hoặc có thể chạy lệnh service nginx restart cũng được


(Phần mềm quản lý bán hàng) #5

Bạn cho hỏi thêm lỗi này do đâu mà có. Mình đôi lúc cũng gặp lỗi 500 Internal Server Error. Nhưng restart server là hết. Ko biết bị gì luôn.


(Việt Phương) #6

Thường về bên PHP-FPM nên phải check log mới ra cụ thể được
Vì cái này nhiều lý do lắm. Bạn có thể search qua trên mạng các nguyên nhân liên quan