Tạo domain từ php?


#1

Chào mọi người, mình có vấn đề này xin mọi người giúp.

Vì nhu cầu, mình cần tạo tự động domain bằng php script, và các domain được tạo này sẽ cùng trỏ về chung một thư mục. Mình có xem qua APIi của DirectAdmin, tạo ổn, nhưng khổ cái lúc tạo không chọn được thư mục (Document root) mà nó tạo mặc định. Cái này mình thấy thằng cpanel 11 làm được, là khai báo được document root, nhưng bản quyền nó hơi cao.

Mọi người cho mình hỏi, với điều kieịen mình như thế thì dùng cpanel nào là được ạ, cảm ơn mọi người.


(duy) #2

bạn thử dùng vesta xem, nó có 1 loạt câu lệnh tạo sửa xóa user hosting… mà bạn có thể ủy quyền cho php chạy 1 lệnh nào đó, đến khi bạn có thể khiến php chạy được lệnh reboot server thì coi như lệnh gì bạn cũng làm dc, shell exec hoặc cgi bạn nghiên cứu thử, ko việc gì dùng API của DA hoặc cPanel cho tốn kém opensource nó có hỗ trợ sẳn hết mà