About the VPS - Server category


(Luân Trần) #1

Trao đổi, hỏi đáp các vấn đề cài đặt, cấu hình, tối ưu cho VPS/Server


(Nguyễn Hoàng) #2

Minh gặp vấn đề khi cài win xp trên vps vultr. Nó cứ thông báo http://imgur.com/uDcRofp dù đã add driver ở file VirtIO Win 1.1.16. Bạn hướng dẫn mình với.


(hien) #3

Mình cũng gặp vấn đề là running rồi mà không sử dụng được chuột ah