Redirect a domain without changing the URL


(Khánh) #1

Mình hiện đang có 1 domain đuôi .vn nhưng mọi người biết rồi đó .vn không an toàn nên mình mua kèm .com.
Giờ muốn redirect toàn bộ traffic từ .vn về 1 website .com mà vẫn muốn giữ nguôn URL trên trình duyệt là .vn
Mình đang dùng giải pháp là .htaccess , chạy lệnh sau

RewriteEngine On RewriteBase / RewriteCond %{HTTP_HOST} !domain.vn$ [NC] RewriteRule ^(.*)$ http://domain.com/$1 [L,R=301]

Nhưng không biết lỗi gì mà tên miền vẫn change URL. Mọi người có kinh nghiệm xem giúp dùm mình nhé.
Cảm ơn cả nhà,


(duy) #2
RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domain.vn [NC,OR]
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.domain.vn [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://domain.com/$1 [L,R=301,NC]

(Khánh) #3

Không hiểu sao mình dùng code trên vẫn hiện là .com nhỉ. Đến đau đầu :frowning:


(Luân Trần) #4

Thử dùng IFRAME coi được không bạn?


(duy) #5

vẫn chưa hiểu bạn muốn đẩy .vn qua .com hay .com qua .vn


(Khánh) #6

@duy1313 : Mình muốn đẩy traffic từ domain.vn qua domain.com mà vẫn giữ nguyên domain.vn trên address bar của trình duyệt bạn ạ