Mình cần hỏi về Varnish


(Vu Tran) #1

Theo như mình thấy thì Varnish chỉ cache được cho HTTP, vậy nếu mình muốn cache cho HTTPS thì phải làm thế nào. Nếu có, bạn cho mình xin hướng dẫn với nhé. Mình sử dụng Nginx làm webserver. Cảm ơn vì đã đọc bài viết này…


(Luân Trần) #2

Vụ https thì mình chưa nghiên cứu được rồi


(Trinh Minh Duc) #3

Bạn đã tìm ra cách xử lý cái vụ varnish cho https chưa. Mình có làm theo hướng dẫn tại địa chỉ https://hocvps.com/su-dung-https-voi-varnish/ nhưng hình như chưa ổn. Mình thử lệnh curl cho 2 kết quả khác nhau với http và https cụ thể như sau:

curl -I http://mydomain.com thì có Age: 831, X-Cache: HIT tức varnish có hoạt động
curl -I https://mydomain.com thì không thấy xuất hiện Age và X-Cache
Điều này có phải varnish chưa hoạt động trên https.
Bạn nào gập tình trạng như mình không, chia sẻ kinh nghiệm cách khắc phục cho mình mới