Có thể cài direct admin, cpanel thay cho cài đặt lamp, lemp trên centos ko


(Huy) #1

em có đọc trên diễn đàn là có thể cài các gói lamp, lemp trên server centos để làm web server. Vậy trước khi cài direct admin, cpanel có cần cài đặt các gói này ko


(duy) #2

ko bạn nhé, direct admin, cpanel nó tự cài mấy gói kia