VPS - Server


Enable extension intl (11)
Lỗi cấp nhiều chứng chỉ letsencrypt cho một domain (11)
Server tự động chặn khi đăng nhập sai lần đầu (4)
Outbound Bandwidth tăng nhanh không rõ nguyên nhân (5)
Lỗi không restart lại Nginx (6)
[Hỏi đáp] Cài đặt nhiều hơn 1 forum Discourse trên 1 VPS (5)
Chuyển hướng link 301 trên nginx (4)
Xin hướng dẫn cài lại win cho VPS Vultr (2)
Hỏi về cách truy cập nhanh các domain trên VPS bằng IP (2)
Khởi động lại vps không vào được web (7)
Vấn đề đổi domain chính của vps (5)
Hỏi về config file domain nginx.conf trên VestaCP (2)
Cách cho phép kết nối với sql từ tất cả ip khi dùng hocvps script (2)
Hỏi cách kiểm tra VPS (8)
Hỏi về chạy crontab (5)
VPS Vultr restartlại không hoạt động (6)
Lỗi tất cả site wordpress trong vps (3)
Hỏi cách download file backup từ Vultr (12)
Hỏi cách download code và database trên vultr (3)
Restart database bằng dòng lệnh (4)
Lỗi không vào được trang quản lý admin hocvps script (18)
Apache không đọc được file .php (5)
Hỏi cách sao lưu vps dữ liệu lớn (3)
VPS Lưu trữ dung lượng lớn (3)
Không sử dụng được htaccess trên hocvps (6)
Không đăng nhập được vào phpmyadmin (3)
Web không vào được sau khi reboot VPS (4)
Lỗi server VPS khi cài hocvps chạy plugin (3)
Website của mình đang bị ddos, nhờ anh em giúp đỡ (4)
Lỗi liên quan đến imap này xử lý thế nào cả nhà nhỉ? (4)