VPS - Server


Không truy cập được vào phpmyadmin (7)
define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); define('DISALLOW_FILE_MODS', true); (1)
Quản Trị VPS A-Z: Hoàn toàn miễn phí (1)
Nâng cấp lên PHP 7.3.x (6)
Nâng cấp PHP lên 7.4 (1)
Hướng dẫn nâng cấp MariaDB và PHP trên hocvps (4)
Vấn đề thuê vps ở vultr (2)
Cấu hình PHP FPM như nào để không xảy ra lỗi 502 (3)
Thay đỗi domain chính? (5)
Lỗi khi cài đặt hocvps trên server Vultr (1)
Không khởi động được Nginx (3)
Permission thư mục bị đổi (2)
Giúp mình sửa lỗi 404 not found nginx 1.16.1 sử dụng VPS server của Vultr với (3)
Lấy dữ liệu code ở vps (4)
Lỗi không truy cập được File Manager, phpMyAdmin, (1)
Em xin link file iso Win 7 Ultimate 64bit để up lên Vultr ạ (1)
VPS ignore DMCA (1)
Set up ssl cho Nginx bị lỗi domain (2)
Hỏi tại sao server bị chiếm nhiều RAM sau khi cài hocvps (4)
Lỗi cài đặt varnish multisite (2)
/dev/vda1/ ngốn disk giúp em với (6)
Xin so sánh VestaCP và Direct Admin (1)
Lỗi phpmyadmin sau khi cài hocvps (2)
Lỗi chuyển website sang VPS cài Hocvps (11)
Caì Let’s Encrypt SSL cho Park Domain (4)
Tối ưu webserver nginx (1)
Không đăng nhập được các trang admin của hocvps (3)
Không vào được VPS linode bằng Putty (c) ( 2 ) (21)
Tối ưu Server để up được nhiều sản phẩm (1)
Permission denied (6)