VPS - Server


Thuê người hỗ trợ chống ddos cho sever game (3)
Xem giúp em lỗi này ạ mysqli_real_connect(): (HY000/2002): Connection refused (3)
Chạy Code trên vps ngày càng chậm (3)
Chọn cấu hình VPS phù hợp cho nghiệp vụ? (3)
Hỏi về việc cài đặt pthread trên server HocVPS (1)
VPS trên vultr bị hack! (7)
[LỖI] VPS Windows không có mạng - No internet access (Linux vẫn có mạng bình thường) (7)
Vultr - Không thể truy cập SSH sau khi restart server (6)
Bị lỗi mạng khi cài win 7 sp1 32 bít của thành luân trên vps vultra (5)
Web bị tấn công DDOs, nhờ khắc phục (2)
Không vào được các site cổng admin (12)
Cách chuyển từ https về lại http (5)
Cài HHVM cho apache centos 7 (3)
Lỗi không vào được phpmyadmin (14)
Xác định VPS dùng ổ SSD hay HDD? (2)
Cách tạo sub domain trên VPS của Vultr? (8)
Hỏi về việc nâng cấp memory cho VPS (3)
Lỗi không vào được website sau khi reboot lại VPS (11)
Có bác nào tạo vps mới ở vultr mà bị trùng ip không ạ (5)
Tạo proxy squid nhưng không dùng được (3)
Lỗi chown: invalid user: ‘nginx:nginx’ (3)
Thêm domain vào báo lỗi (2)
Sever không truy cập đc từ SSH và từ SFTP (2)
Xin giúp đỡ! lỗi chuyển wordpress từ hosting sang vps lỗi https (3)
Làm sao để ẩn cơ sở dự liệu ban đầu tròn phpmyadmin (2)
VPS Vultr 1cpu 1g ram online 30 người bị báo lạm dụng (4)
Varnish làm Cache cho Apache (3)
Cần giúp đỡ lỗi trắng trang web (2)
Trợ giúp tắt https cho subdomain (2)
Nhờ mọi người giúp mình cấu hình conf này vào hocvps với (2)