VPS - Server


About the VPS - Server category (3)
Trang web bị lỗi 502 nginx, kiểm tra MYSQL chiếm CPU tới 200%,cài học VPS với Wordpress thôi (1)
PHPAdmin sau khi cài hocvps thì nó như vầy ạ, ai biết cách chỉnh không (3)
Tạo tài khoản phần quyền đăng nhập phpmyadmin (7)
Lỗi khi load code vào codenvy.io (1)
VPS cho tải 1000 ccu (5)
Chặn hotlink hình ảnh Nginx không hiệu lực? (12)
Vừa bị anh hacker hack vps Vultr (13)
Đang sài Vpssim mà vì trình mình gà mà bác Oánh bận quá (5)
Làm thế nào để tạo sever proxy có chạy openvpn dùng cho local (2)
Lỗi mysql khi chạy script hocvps (5)
Cài đặt VPS hocVPS không được (4)
VPS bị đầy do không rõ nguyên nhân? 100% (5)
Lỗi không vào được website sau khi reboot lại VPS (14)
Lỗi 403 forbidden Nginx ( 2 ) (26)
Cài LetsEncrypt không được ạ ): (4)
Web em liên tục bị lỗi 403 Forbidden nginx (4)
Vps vultr hay bị lỗi database nhờ giúp đỡ (15)
Lỗi 500 Internal Server Error Nginx-VPSSIM (6)
Xin giup gấp lỗi 500 (10)
Hỏi về lỗi Nginx-VPSSIM (4)
Giúp đở về kết nối FTPzilla, (2)
Tự nhiên VPS bị lỗi không kết nối data! (2)
Hỏi về việc cấu hình www cho domain (6)
Snapshot và backup có phí tại vultr không thể ssh được (7)
Chỉnh SSL trên nginx cho storage server nằm trong Docker (3)
Không renew được Letsencrypt vì không copy archive folder sang vps mới (5)
Update php error (3)
Lỗi không vào, và kết nối được với Phpmyadmin (2)
Giúp đổi tên miền cũ sang mới (2)