VPS - Server


About the VPS - Server category (3)
Giúp mình sửa lỗi 404 not found nginx 1.16.1 sử dụng VPS server của Vultr với (2)
Set up ssl cho Nginx bị lỗi domain (2)
Hỏi tại sao server bị chiếm nhiều RAM sau khi cài hocvps (4)
Lỗi cài đặt varnish multisite (2)
/dev/vda1/ ngốn disk giúp em với (6)
Xin so sánh VestaCP và Direct Admin (1)
Lỗi phpmyadmin sau khi cài hocvps (2)
Lỗi chuyển website sang VPS cài Hocvps (11)
Caì Let’s Encrypt SSL cho Park Domain (4)
Tối ưu webserver nginx (1)
Không đăng nhập được các trang admin của hocvps (3)
Không vào được VPS linode bằng Putty (c) ( 2 ) (21)
Tối ưu Server để up được nhiều sản phẩm (1)
Permission denied (6)
Nginx lỗi No input file specified (1)
Em bị lỗi này ai biết giúp em với (2)
Giúp sửa lỗi mysql bị tắt trên vpssim (2)
Có thể tắt nginx đi chạy apache cùng hocvps được không? (3)
Apache và Nginx trong HocVPS Script (10)
Lỗi Gzip trên vps sử dụng cyberpanel (2)
SSL sub.domain.com tự động redirect sang domain khác (2)
Em bị lỗi cấp phát ssl mọi người giúp em với (2)
Lỗi 403 không đăng nhập quản trị (2)
Nhờ mọi người giúp phục hồi databate mysql Innodb bị mất file ibdata1 (1)
Cài SSL cho tên miền chính IP trỏ sang tên miền khác (4)
Không thể truy cập trang web này (1)
Hướng dẫn nâng cấp MariaDB và PHP trên hocvps (3)
Hỏi cách tạo tài khoản ftp cho duy nhất 1 domain trên vps (2)
Xin hướng dẫn tạo FTP User cho từng domain (6)