define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); define('DISALLOW_FILE_MODS', true); [VPS - Server] (1)
Nhờ người giúp em cài wordpress lên vps ubuntu16.04 [Thảo Luận Chung] (2)
Quản Trị VPS A-Z: Hoàn toàn miễn phí [VPS - Server] (1)
Nâng cấp lên PHP 7.3.x [VPS - Server] (6)
Nâng cấp PHP lên 7.4 [VPS - Server] (1)
Hướng dẫn nâng cấp MariaDB và PHP trên hocvps [VPS - Server] (4)
Vấn đề thuê vps ở vultr [VPS - Server] (2)
Vps tiep tuc bi cpu khong hieu van de [VPS - Server] (1)
Cấu hình PHP FPM như nào để không xảy ra lỗi 502 [VPS - Server] (3)
Thay đỗi domain chính? [VPS - Server] (5)
Lỗi khi cài đặt hocvps trên server Vultr [VPS - Server] (1)
Lỗi không khởi động được nginx sau khi reset VPS [VPS - Server] (2)
Cách code Spoiler như thế này? [Thảo Luận Chung] (1)
Hỏi về vụ trỏ domain [Tên miền] (7)
Không khởi động được Nginx [VPS - Server] (3)
Permission thư mục bị đổi [VPS - Server] (2)
Giúp mình sửa lỗi 404 not found nginx 1.16.1 sử dụng VPS server của Vultr với [VPS - Server] (3)
Lấy dữ liệu code ở vps [VPS - Server] (4)
Lỗi không truy cập được File Manager, phpMyAdmin, [VPS - Server] (1)
Phân chia tài nguyên cho hosting [Web Hosting] (2)
Diễn đàn vps nha trang [Dịch vụ] (1)
Em xin link file iso Win 7 Ultimate 64bit để up lên Vultr ạ [VPS - Server] (1)
VPS ignore DMCA [VPS - Server] (1)
Set up ssl cho Nginx bị lỗi domain [VPS - Server] (2)
Hỏi tại sao server bị chiếm nhiều RAM sau khi cài hocvps [VPS - Server] (4)
Đổi port phpmyadmin [Thảo Luận Chung] (1)
Tìm dịch vụ vps windows tại châu á có firewall [Dịch vụ] (2)
Lỗi cài đặt varnish multisite [VPS - Server] (2)
/dev/vda1/ ngốn disk giúp em với [VPS - Server] (6)
Xin so sánh VestaCP và Direct Admin [VPS - Server] (1)